lördag 7 mars 2015

Måne över Pell

Underbart månljusa nätter har vi nu.  
Kanske borde man ta sig en skidtur.
Har ni åkt skidor i skogen en fullmånenatt någon gång?


Då jag var barn bodde vi här i Pellgårn nästan jämt, trots att mamma och pappa också hade en lägenhet nere vid järnvägsstationen i Boden. Trots att det i Pell varken fanns rinnande vatten eller elektriska element. När fullmånen spred sitt klara blåvita ljus över landskapet föreslog pappa ofta en skidtur. "Man ser allt", sa han. "Fast på ett annat sätt. Och så hör man allt så mycket tydligare en sådan här kväll. Och kom ihåg. Du behöver aldrig vara mörkrädd."
"When I was a child we lived here in "Pellgårn" almost all the time, even though mom and dad also had an apartment down at the train station in Boden. Although the old house had neither running water or electric heaters. 
When the full moon spread its clear blue-white light across the landscape dad often suggested a ski tour. 
"You´ll see everything," he said. "Though in a different way. And you´ll hear everything so much clearer a night like this. And remember. You never have to be afraid of the dark."

Ha en fin lördag!
All the best to all of you/
T

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar