fredag 30 maj 2014

Gammal portfölj blir laptopväska.(Old briefcase becomes a laptopbag)

Ja vad ska man säga. Antingen älskar man dem, eller så är det motsatsen. Dessa bruna dokumentärportföljer från förr. Morfar hade en. Den här är loppisfyndad för trettio kronor.
Själv behövde jag en väska till laptopen för min hade gått sönder, och varför inte. Lädret är kraftigt, skyddar säkert min gamla Samsung lika bra som den mjuka väskan jag hade innan.
Dessutom matchar den mitt nästan ofrivilliga retrokontor rätt bra.
(Det visade sig att de saker som förvisats till uthuset innan huset brann var av mer eller mindre retrostuk, man tager vad man haver... och det blev riktigt hemrevligt. Bilder kommer snart.)
"What can you say. People either love them, or it's the opposite. These brown documentary portfolios of yesterday. Grandpa had one. This I found in a thrift store for thirty crowns. I needed a bag for the laptop, and why not. The leather is thick, and safely protects my old Samsung as good as the soft case I had before. 
Moreover match my almost involuntary retro-office quite well. 
(It turned out that the things that was banished to the shed before the house burned was more or less retrostyle.
 You take what you have ... and it became really cosy. Pictures coming soon.)"


Ha en skön fredagskväll;
All the best!/T

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar